Covid-19 Aydınlatma Metni

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla her türlü kişisel veriyi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlemekteyiz. Dünya çapında pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgın hastalığı kapsamında, dünyada ve ülkemizde birçok tedbir alınmakta, bu tedbirler kapsamında da Şirketimiz bugüne değin gerekli önlemleri alarak çalışanlarımızı da bu hususta bilgilendirmektedir. Bu doğrultuda, kamu sağlığını ve güvenliğini temin etmek amacıyla, çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve çalışanları, işletme binalarına gelen ziyaretçilerimiz, bayilerimiz ve çalışanları, tedarikçilerimiz ve çalışanlarının aşağıda detayları verildiği üzere kişisel verilerini KVKK ve ilgili mevzuat gereği işlemekteyiz:

Veri Sorumlusu: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. (http://www.egeprofil.com.tr)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Ege Profil” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı, platform kullanıcılarımızı (internet sitesi kullanıcıları) ve diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

İlgili Kişi-İşlenen Veriler:

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. Çalışanları: Kimlik verileri (ad, soyad, T.C. kimlik no vb.), iletişim verileri (adres, telefon, e-mail), özlük bilgileri (bölüm ve unvanı), sağlık verileri (ateş ölçüm verisi, öksürük, eklem ağrısı, tat-koku alamama, baş ağrısı, kas ağrısı, ishal, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, yorgunluk/halsizlik, ses kısıklığı vb. Covid-19 belirtileri, Covid-19 pozitif olan kimse ile temasa ilişkin veriler-yakınlık derecesi, aynı evde yaşayıp yaşamadığı, görüşme yeri ve süresi, maske takıp takmama ve görüşme sırasındaki mesafe-, Covid-19 test sonucu, karantinaya alınıp alınmadığı verisi).

Ziyaretçiler, Yükleniciler ve Çalışanları, Bayiler ve Çalışanları, Tedarikçiler ve Çalışanları: Kimlik verileri (ad, soyad, imza), çalıştığı firma ve görev aldığı bölüm verisi, son 14 gün içinde yurt dışında bulunup bulunmadığı, son 14 gün içinde ev halkından birinin yurt dışından gelip gelmediğine ilişkin veriler, sağlık verileri (ateş ölçüm verisi, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı, ishal vb. Covid-19 belirtileri, solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatan kimse ile temas verisi), HES kodu.

İşleme Amacı:

Kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılacağı:

Ateş ölçümü ve diğer Covid-19 belirtileri değerlendirilmesi neticesinde Covid-19 pozitif olma ihtimali olmayan kişilerin verileri aktarılmayacaktır.

Ateş ölçüm verisi Covid-19 pozitif olma ihtimali olan Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. çalışanları, Covid-19 belirtileri gösterdiği tespit edilen kişiler ve Covid-19 pozitif olan kimselerle temaslı olduğu tespit edilen kişiler derhal anlaşmalı sağlık kuruluşuna yönlendirilecek, işletmeye girişi engellenecektir. Test yapan sağlık kuruluşuna test için gerekli olan kimlik ve iletişim verileri aktarılacaktır. Test yapan sağlık kuruluşu, test sonucunu hem Şirkete hem de ilgili kişiye bildirecektir. Bu bilgiler, Şirketin kullandığı servera kayıtlı bilgisayarlara işlenecektir.

Ateş ölçüm verisi, yurt dışında bulunma, yurt dışında bulunan kimse ile temaslı olma, Covid-19 belirtileri, solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatan kimse ile temaslı olma vb. verilerin değerlendirilmesi neticesinde Covid-19 pozitif olma ihtimali olan ya da HES kodu sorgulamasında “Risksiz” ifadesi bulunmayan ziyaretçiler, yükleniciler ve çalışanları, bayiler ve çalışanları, tedarikçiler ve çalışanlarının işletmeye girişi engellenecektir. Bu kişilere ait veriler, aşağıda belirtilen istisnai durum hariç olmak üzere, herhangi bir kuruluşa aktarılmayacaktır.

Kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda, söz konusu veriler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Veri Toplama Yöntemi:

Kimlik ve iletişim verileri elektronik ortamda sağlık kuruluşuna aktarılmaktadır. Ateş ölçüm verisi ateş ölçüm aletinden; Covid-19 belirtileri, solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatan kimse ile temas verisi ve ilgili kişinin beyanı üzerine; Covid-19 pozitif olan kimse ile temas verisi ise ilgili kişinin veya Covid-19 pozitif olan kimsenin beyanı üzerine toplanmaktadır. Covid-19 test sonucu, sağlık kuruluşunca elektronik ortamda Şirkete aktarılmaktadır.

Hukuki Sebebi:

KVKK. m. 5/1, 6/2- Açık rıza; KVKK. m. 6/3- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

İlgili Kişinin Hakları:

KVKK. ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.- Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen-İZMİR adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kvkk@deceuninck.com e-posta adresine iletebilirsiniz.